Dans votre région

Régions

Une femme atteinte d'Alzheimer regarde par la fenêtre
0 article(s) dans le panier

Harrestar? Një sqarim ndihmon më tej (albanais)

Sa më të moçëm në moshë, aq më shumë njerëz sëmuren nga alchajmeri ose sëmundje të tjera dementive. Në rastin e demencës përshkallëzohet dëmtimi i indit trunor, duke përkeqësuar kështu kapacitetin e trurit. Sot demenca mund të zbulohet që në fazën e hershme. Një sqarim tek mjeku ose specialisti ndihmon për të kuptuar se si t’i qasemi asaj dhe se si ta trajtojmë drejt atë.

Gratuit

Harrestar? Nje sqarim ndihmon me tej
Bon à savoir

Dans le langage courant, le terme démence est souvent connoté négativement et associé à tort avec la folie. Il est cependant utilisé par l’OMS dans son système de classification des maladies et désigne différentes maladies cérébrales qui se manifestent par des symptômes similaires (pertes de mémoire, d’orientation spatio-temporelle, etc.). La forme de démence la plus courante est la maladie d’Alzheimer. Il existe d’autres formes de démence, notamment la démence vasculaire, la démence fronto-temporale et la démence à corps de Lewy. Le terme troubles neurocognitifs est parfois utilisé au lieu du terme démence.